วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

16 พ.ค.55


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
16 พฤษภาคม 2555
ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
ปัญหาและ             แนวทางแก้ไข
16 พ.ค. 551.ดูแลเขพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
1.พื้นที่รับผิดชอบสะอาด

2.กิจกรรมหน้าเสาธง
2.นักเรียนให้ความร่วมมือ ตั้งใจทำกิจกรรมนี้

3.กิจกรรม Home Room นักเรียน ม.2
3.กำหนดข้อตกลง ก่อนการเรียนการสอน นักเรียนทุกคนยอมรับ

4.แจกอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ปากกา
4.นักเรียนทุกคนได้รับอุปกรณ์การเรียนครบทุกคน

5.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และมีความพร้อมที่จะเรียน

6.พักรับประทานอาหาร(ช่วยครูตักอาหารให้นักเรียน)
6.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ทานข้าวทุกคน ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ทานข้าวทีหลัง เพราะข้าวหมด

6.ข้าวหมด แม่ครัวจึงไปหุงข้าวเพิ่ม เพราะแม่ครัวกะประมาณข้าวต่อจานกับจำนวนนักเรียนไม่ถูก
7.สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนเขียนตามคำบอก จำนวน 20 คำ
7.มีนักเรียนประมาณค่อนห้องที่ยังเขียนผิดเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ 15 คำขึ้นไป
7.นักเรียนเขียนผิดคำไหน ให้นำคำนั้นมาคัดลายมือ ตัวบรรจงครึ่งบรรทัด

8.ก่อนเลิกเรียน ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ท่องบทอาขยาน เพลงสรรเสริญฯ สวดมนต์ไหว้พระ และทำความสะอาดห้องเรียนก่อนกลับบ้าน
8.นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ มีความพร้อมเพียง มีน้ำใจ นักเรียนทุกคนจึงได้กลับบ้านตรงตามเวลา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น